Meillä jauhomatoja tosin syö vain lemmikki.

Pidin puoluekokouksessa kaksi puheenvuoroa. Ensimmäiseksi pääsin puhumaan lauantain poliittisessa keskustelussa vallan jakamisesta maakuntavaaleissa. Se alla ensin. Myöhemmin pidin puheenvuoron myös hyönteisruoasta, josta oli puoluekokousaloite.

En ollut tyytyväinen puoluehallituksen pohjaan, joka oli mielestäni liiankn kriittinen. Lopputuloksena kokouksessa hyväksyttiin maltillisempi kompromissiesitys, jossa kohtasivat oma toiveeni hyönteisravinnon pikaisemmasta sallimisesta (ketä se haittaa, vain hyvä jos korvaa muita eläintuotteita) ja minua tiukempien vegaanien puoluehallitustakin jyrkempi toive linjata hyönteisten syömistä vastaan.

Lopullinen päätös sunnuntaina kuului näin:

Puoluekokous ei katso tarkoituksenmukaiseksi tuoda hyönteisruokaa tutustuttavaksi vihreiden tilaisuuksiin, koska sitä ei voida pitää vaihtoehtona kasvisruoalle. Puoluekokous katsoo kuitenkin hyönteisruoan olevan erityisesti matalan ympäristörasitteensa takia varteenotettava vaihtoehto korvaamaan muuta eläinperäistä ruokaa.

Huom! Kyseinen aloite siis tosiaankin koski vain sitä, tuodaanko hyönteisproteiini vihreiden puoluekokouksessa tarjolle. Tässä voin ymmärtää paljon paremmin tahtoa, etteivät vihreät söisi edes näitä eliöitä - vaikka hyönteistalouden vastustaminen onkin minusta epäpragmaattista ja eettisesti vaikeasti perusteltavissa. Perustelujani alempana maakuntavaalipuheen jälkeen.

Puheeni maakuntavaaleista

Hyvät ystävät,

Me ollaan puolueessa, joka on ollut eturintamassa demokratisoimassa puoluepolitiikkaa.

Kuitenkin JOS maakuntavaalit tulevat, pitää meidän miettiä jälleen sitä, miten haluamme suomalaisen demokratian toimivan.

Mun mielestäni on ihan pragmaattisia syitä, miksi kenenkään ei pitäisi istua kaikissa kolmessa: kunnanvaltuustossa, maakuntavaltuustossa ja eduskunnassa. Käytännössä aika ei riittäisi hoitamaan näitä tehtäviä täysillä ja sen lupaaminen on äänestäjien harhaan johtamista.

Näkemykseni onkin, että vihreiden pitäisi johtaa esimerkillä. Jokaisen meidän edustajan pitäisi etukäteen sitoutua siihen, että istuu enintään kahdella politiikan tasolla. Tämä ei estä ketään osallistumasta vaaleihin, mutta pakottaa valituksi tulleet priorisoimaan aikaansa ja antamaan tilaa uusillekin.

Meillä on varapaikoilla odottamassa todella päteviä tyyppejä. Jos yhden henkilön osallistuminen rajoitettaisiin kahdelle tasolle, levenisivät meidän hartiat politiikan teossa.

Tällainen päätös sallisi meidän tuntea perusteltua moraalista ylemmyyttä. Vain toimimalla itse oikein, voimme haastaa muita puolueita samaan.

Puheenvuoroni hyönteisruoasta

Haluan vahvemmin hyönteisruokaa puoltavan linjan tältä kokoukselta.

On oikein, että on nostettu esiin kysymys hyönteisten kognitiivista kyvyistä. Tästä huolimatta on mielestäni aika kiistatonta, että naudan-, sian- tai muun lihan korvaaminen esimerkiksi jauhomatojauhelihalla tai sirkka-kebabilla vähentäisi älykkäiden eläinten kärsimystä - suhteellisesti ajatellen.

Lisäksi vihreiden pitäisi olla dynaamisten, kehittyvien ruoka-ruoka- ja muiden markkinoiden puolella. Tämä tarkoittaa, että vanhassa ei ole vara parempi - että menneessä pitäytymistä ei pidä erityisesti tukea.

Uuden teknologian hyödyntäminen on toivottavaa - ellei jopa välttämätöntä. Hyönteisravinto tuottaa suurempia määriä ruokaa pienemmällä resurssipanoksella kuin esimerkiksi nauta.

Ei ole perusteltua eikä liberaalia rajata ihmisiltä pois ruokavaihtoehtoa, joka käyttää nykyistä vähemmän vettä, vie nykyistä vähemmän tilaa, on ravinnerikasta ja voi käyttää sellaisia ruokajätteen yms. virtoja, jotka nykyisellään menevät hukkaan. Toisin kuin puoluhallitus perustelee, on YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO pitänyt hyötyjä selvinä jo tämän vuosikymmenen alkupuolella.

Olen valmistellut aiheesta muutosesityksen.